Skapa en minnessida, utmaning, eller annat engagemang!
Inspirera ditt nätverk av vänner och kollegor att stödja din sak.

26 normalstora skolklasser eller 60 fotbollslag

Så många barn dör varje år i Sverige, före födseln, under födseln eller under första levnadsåret.

Därför finns Spädbarnsfonden.

Vi stödjer familjer som mist små barn.
Vi bidrar till forskning om spädbarnsdöd.
Vi verkar för att dödstalen ska sänkas.

Vår vision är att inga barn ska dö i onödan och att inga föräldrar ska behöva drabbas av livslång sorg när medicinska åtgärder finns tillgängliga.

Hjälp oss att hjälpa fler.

Join 84 other supporters and create your fundraiser today